EКП призовава всички свои организации-членки да бъдат активни и да организират  мероприятия по повод предстоящата  Глобална седмица за действия против климатичните промени: 20 – 27 септември 2019 г. Седмицата съвпада със Срещата на върха на Организацията на обединените нации за измененията в климата, която ще се проведе в Ню Йорк на 23 септември. На тази среща световните лидери ще обсъдят необходимостта от спешни действия срещу климатичните изменения, които се случват много по-бързо от предвижданията и изпреварват досегашните усилия за борба срещу тях.

Проведеният през месец май Конгрес на EКП  във Виена  утвърди ангажираността на работниците и синдикатите за активни действия по измененията на климата като наш основен приоритет за следващите четири години. Оттогава ние сме свидетели на безпрецедентни горски пожари в Амазонка и Сибир, на топене на ледници в Гренландия, на смъртоносни мусони в Индия и топлинни вълни в Европа – всички те оказват драматично влияние върху работещите и върху обществото като цяло. Затова всички организации-членки на ЕКП трябва да бъдем активни по въпросите на климата. Ние трябва да изискваме и да участваме в действията за справяне с измененията в климата. Ние трябва да изискваме социално справедлив преход за всички работещи.

В Плана за действие на EКП за периода 2019-2023 г. ние се ангажирахме да мобилизираме работниците за справедлива политика на преход и да предприемем решителни мерки срещу измененията на климата. Затова ние трябва да оглавим създаването на обществена коалиция за мобилизиране на граждани от цяла Европа, с цел оказване на натиск върху националните правителства за по-ясен ангажимент и за по-решителни действия в борбата срещу изменението на климата.

Същевременно вече повече от година младите хора с техните обединени инициативи и събития ни дават пример за глобална мобилизация против климатичните промени в Европа. Младежите избраха седмицата от 20 до 27 септември, за да организират отново своя мащабна мобилизация (виж: https://globalclimatestrike.net/). Ние от ЕКП ще подкрепим протестното шествие, което ще се проведе на 20 септември в Брюксел– тогава ще бъде и следващият ни Изпълнителен комитет. Също така, генералният секретар на ЕКП Лука Визентини ще подготви видео обръжение в подкрепа на Глобалната седмица за действие за климата.

Следващата вълна на мобилизация наближава – нека активно да участваме в Глобална седмица за действия за климата  –  20-27 септември 2019 г.!