Работещите хора по целия свят се борят и едва свързват двата края под тежестта на световната криза, свързана с увеличените разходи за живот. Две от всеки пет или 43% от домакинствата вече са се сблъскали със загуба на работно място или работно време, а едно от две (51%) заявяват, че доходите им изостават от разходите за живот – това показват данните от най-актуалното проучване на общественото мнение, извършено от Международната конфедерация на профсъюзите (МКП). Проучването е извършено на терен в периода от 22 юни до 6 юли 2022 г. с представители на работещото население в Аржентина, Австралия, Белгия, Бразилия, България, Канада, Египет, Франция, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Япония, Мексико, Южна Африка, Южна Корея и Съединените щати. Всички цитирани данни представляват осреднена стойност за 17-те страни. Цифрите са претеглени на национално ниво и са представителни за всички възрастови групи във всяка съответна страна.

По този повод, Шарън Бъроу, генерален секретар на МКП, заяви: „Неравенствата и несправедливостите, които стоят в основата на провалената икономическа система, характерна също с огромни дефицити относно корпоративното и финансовото регулиране, бяха брутално доказани и задълбочени от пандемията COVID-19. Самите основи на демокрацията и глобалната икономика са разрушени. Правителствата, притиснати от корпоративната алчност, не успяват да защитят интересите на работещите хора. Когато 56% от тях твърдят, че страхът от последствия би им попречил да докладват за корпоративни злоупотреби, ние знаем, че корпоративната социална отговорност се е провалила. Работниците знаят, че икономическият и социален прогрес е в застой или че върви в неправилна посока. Икономическата система благоприятства интересите на малцина, държавните служби са натоварени до краен предел и правата на работниците са яростно атакувани, а насилието и тормозът на работното място се увеличават. Но работещите са ясни в исканията си. Те знаят, че отговорът е нов социален договор, основан на щадящи климата работни места, права, заплати, социална защита, равенство и приобщаване“.

Публикувано в навечерието на 5-ия световен конгрес на МКП в Мелбърн, Австралия, глобалното проучване, дава ясна представа за предизвикателствата, пред които са изправени работещите хора по света:

  • 66% се притесняват, че ще загубят работата си.
  • 55% се притесняват, че трудвите и социалните им права се ограничават.
  • 53% считат, че нивото на насилие в света на труда се увеличава.
  • Всеки десети (13%) работещ няма достатъчно пари за основни потребности, като жилище, храна и електричество. Три четвърти (72%) смятат, че минималната заплата не е достатъчна за достоен живот.
  • 87% подкрепят улеснен достъп до здравеопазване, но 67% се тревожат за капацитета на системите за здравеопазване да се справят.
  • 66% се притесняват от неравенствата в доходите и във възможностите на мъжете и жените.
  • Включване: 69% смятат, че икономическата система е в полза на богатите.

Президентът на МКП Аюба Уаба също отправи своето послание: „Работещите хора подкрепят целите за приобщаващ социален и икономически прогрес със споделен просперитет и устойчиво бъдеще. В момента за много хора тези цели изглеждат недостижими. Но с прилагането на нашите ясни синдикални изисквания за нов социален договор ще успеем да преобърнем тази тенденция и ще положим основите на икономика, която работи в полза на работещите хора. Това е спешно – правителствата и компаниите много бързо трябва да изготвят план за действие сега, за да осигурят нов социален договор и да започнат да поправят вече нанесените щети.