Гръцката конфедерация GSEE организира 48 часова национална стачка на 28 и 29 юни 2011 г. Протестите ще бъдат проведени по време на парламентарните обсъждания и гласуването на средносрочния финансов план и новата серия от строги органичителни мерки, договорени от гръцкото правителство и кредиторите, т.нар. Тройка. GSEE призовава работещите на протестни действия срещу предлагания от правителството нов пакет с мерки за строги финансови ограничения.

GSEE настоява за:

– Отмяна и отказ от прилагане на предлаганите от правителството петгодишен финансов план и нови мерки за строги икономии, които са насочени против хората на наемния труд, които са атнисоциални и ограничават икономическия растеж;
– Спазване и стриктно прилагане на колективните трудови договори, на трудовото законодателство и правата на работещите.

GSEE отхвърля:

– Настоящата тенденция за масови уволнения и изключително бързото увеличаване на безработицата;
– Масирана приватизация на държавни предприятия и на такива за комунални услуги;
– Увеличавенето на социалните неравенства чрез строги бюджетни икономии и разрастването на бедността;
– Налагането на прекомерно високо данъчно бреме, без преприемането на съответни мерки за увеличаване събираемостта на данъците;
– Tези дългове не са наши и ние не искаме да плащаме за тях;
– Виновниците за прекомерната задлъжнялост и за кризата трябва да платят за вината си!
– Ние казваме НЕ на строгите ограничителни мерки, които само увеличават мизерията.

В този критичен момент хората на наемния труд трябва да обединят силите си и да увеличат силата на действията и протестите си.

Ние заедно можем да го направим!