Декларация на Изпълнителния съвет на ЕКП – Брюксел, 30 юни 2011 г.

1. Гръцкият парламент гласува за прилагане на мерки на строги икономии, които им бяха наложени от страна на ЕС, МВФ и ЕЦБ. Този вот предоставя на гръцките политици възможността още няколко седмици да потърсят и да вземат подходящи и устойчиви решения за бъдещето на Гърция, но това не би довело до цялостното възстановяване Гърция.
2. Ако не се справят по необходимия начин, ситуацията може да се прероди в икономическа и социална катастрофа не само за Гърция, но и за ЕС като цяло. На 3 юли, както и впоследствие, европейските министри на финансите не трябва да подкрепят подобни отслабващи политики.
3. Хората, както и работещите в Гърция бяха принудени да плащат за лошото управление на политици и спекуланти – по-специално на предишното правителство и банките, които даваха съвети, залагайки за неуспеха им. Народното недоволство е дълбоко. Огромните необходими усилия не са разпределени с цел богатите да поемат своите отговорности. Стачките, свиквани от гръцките синдикати, отразяват гнева на работещите от това, че управлението се провежда от страна на пазарите и олигополните им и егоистични рейтингови агенции, които успяват да налагат решенията си над демократично избрани правителства. Огромният обхват на програмите за приватизация под пряк контрол от ЕС, подкопаването на трудовите институции, представляват конкретни и дълбоко съмнителни интервенции в гръцката национална автономия.
4. Сега е моментът лидерите от ЕС да демонстрират своето лидерство. Необходим е друг подход на действие. Трябва да се създаде нов план Маршал, основаващ се на по-щедро предложение за Гърция и за другите страни, изпаднали в ситуация на затруднено положение. Този план ще трябва да изисква събиране на данъци, облагане с данъци на богатите и облагодетелстваните в страните в затруднено положение, облагане с данъци върху финансовите услуги и сделки, употреба на структурните фондове за инвестиции, Евро-облигации, облигации за проекти, растеж и иновационни инициативи в съответствие със Стратегията Европа 2020, по-малък натиск върху заплащането, хуманно отношение и обществени услуги за по-бедните слоеве на обществото. Нужно е да се намери общо-европейско решение във връзка с дълга на проблемните страни, както предложи и Европейската конфедерация на профсъюзите.
5. Пътят към възстановяването трябва да произхожда от Пакт за солидарност на ЕС, включващ активното участие на синдикатите от Гърция посредством употребата на финансови средства, да се приложи и в средносрочен, и дългосрочен план, инвестиционна програма за създаване на работни места и за да бъде в състояние страната да се завърне отново към своето устойчиво икономическо развитие.Синдикатите трябва да бъдат включени на всички равнища при изготвянето на планове за растеж, иновации или намаляване на дълга.
6. Европейската конфедерация на профсъюзите изразява солидарността си към своите членове GSEE и ADEDY, които се опитват да се справят с гнева и отчаянието на работещите и на гражданите, като се стремят да се избегнат социален хаос, да се възстанови справедливостта и да намери достойно решение за гръцкия народ.