На 09 юли 2015 г. се проведе едночасова предупредителна стачка на служителите от Дирекции социално подпомагане с искания за увеличаване на основната работна заплата през 2015 г. и регламентиране на ежегодно увеличаване на същата, съобразно отчетената инфлация; подобряване условията на труд; доставяне на съвременна техника, офис обзавеждане и своевременно снабдяване с необходимите за работа консумативи; незабавно назначаване на социални работници на незаетите места, а след анализ и оценка, откриване на нови работни места там, където е необходимо.
В стачката взеха участие служители на ДСП от цялата страна, както следва:
София – Красно-95%,Люлин-80%,Лозенец-70%,Възраждане-100%,Сердика-75%
Пловдив – 100%
Родопи – 100%
Пазарджик – 60%
Стамболийски – 100%
Сливен – 90%
Ст.Загора – 100%
Враца – 100%
Н.Загора – 95%
Котел – 90%
Радомир – 90%
В.Търново – 100%
Търговище – 95%
Тополовград – 100%
Ботевград – 80%
Казанлък – 80%
Лом – 90%
Общо в цялата страна са стачкували 659 служители от 21 Дирекции социално подпомагане.