Утре, 29 ноември 2018 г., индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ организират митинг-шествие в защита на добива на електроенергия от  български лигнитни въглища.

Шествието ще започне в 13.00 ч. от пл. „Княз Александър I“ и ще бъде с маршрут: бул. „Цар Освободител“, ул. „Г. Раковски“, Министерство на икономиката, ул. „Г. Раковски“, Представителство на ЕК в България, ул. „Г. Раковски“, бул. „Цар Освободител“, Президентство, бул. „Княз Ал. Дондуков“, КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“, ул. „Веслец“, Министерство на енергетиката, ул. „Триадица“, ул. „Сердика“, ул. „Искър“, ул. „Екзарх Йосиф“, бул. „Мария Луиза“, Министерство на околната среда и водите, бул. „Мария Луиза“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Цар Освободител“.

Митинг-шествието е организирано прецизно по начин, който възможно най-малко би предизвикал нарушаване на транспортния трафик в столицата, но въпреки това от името на КТ „Подкрепа“ се извиняваме предварително за евентуално предизвиканите неудобства.