На 8 март 2016 г., Федерация „Лека промишленост“ на КТ “Подкрепа“ организира на територията на стъкларски завод “Рубин Трейдинг“ АД – гр. Плевен синдикална акция „Да счупим стъклените стени!“. Акцията бе проведена с участието на членовете на Федерация „Лека промишленост“- „Подкрепа“ – представители на текстил, облекло, кожи, целулозно–хартиена и дървопреработваща, и мебелна промишленост. Въпреки полаганите усилия за преодоляване на сегрегацията по пол на трудовия пазар, съществуват различия в условията на труд, заетостта и заплащането между мъжете и жените в тези браншове. Проведената акция на „Подкрепа“ е част от кампанията на ЕКП /March International Women`s Day “Break the glass walls”/ и цели да привлече вниманието на държавните институции, социалните партньори и неправителствените организации в борбата за равнопоставеност и преодоляване на различията между мъжете и жените на трудовия пазар.