На 19 и 20 май 2022 се проведе двудневна конференция като част от проекта на КТ „Подкрепа“ съвместно с ЕКП „Ковид 19 въстановяване и дигитален синдикализъм“. По време на събитието присъстваха над 60 представителя от трите Федерации-партньори по проекта – Ф „СИВ“ – „Подкрепа“, САС „Подкрепа“ и ТУКОТ „Подкрепа“. Представен бе подробен анализ на резултатите от проведено проучване за нивото на дигитализацията в публичните услуги от г-н Васил Киров. Част от мероприятието бе и презентация на тема „Ефекти на дигитализацията върху: Заетост; Заплащане; Професионално образование и обучение; Условия на труд; Конфликти“.

Проведе се и групова задача относно проведеното проучване – слаби и силни страни на дигитализацията, както и презентация на тема „Отражение на дигитализацията върху комуникацията. Успешното публично говорене в онлайн платформите“.