Продължаващите вече близо месец протести на целия персонал на Института срещу връщането на провалилия се директор Недко Недев на 07.10.2013г. с обяснението, че е „единственото“ хабилитирано лице, е незачитане на трудовите права, кощунство и подигравка със целия колектив. Дванадесет години г-н Недков грубо и неоснователно пренебрегва обективната възможност за кариерно израстване на научни работници в института, действа чрез силови мерки и насаждане на страх в подчинените. Мачкани и потискани години наред научните сътрудници изразиха своето нежелание да работят с Недко Недев като подадоха предизвестия за напускане в същия ден всичките без изключение. Тази достойна проява на академичния състав бе подкрепена от всички останали служители на института, които продължават протестите си неотклонно от назначаването на Недков под различни форми, отразявани ежедневно от медиите в Казанлък.
Крещящите негативни икономически факти от предишното управление на Недков, спирането на дестилерията за розов цвят, блокиране на научната дейност и насаждане на срах в подчинените са установени и се знаят от ръководството на Селскостопанска академия, Министерството на земеделието и от Комисията по земеделие в Парламента, но това не им попречи да извършат това назначение и да продължават да го подкрепят.
Редица проверки установяват, че г-н Недко Недев не полага необходимите усилия и не работи съобразно нормативните изисквания и разпоредби, регламентиращи трудовите отношения в Института.
Научните работници и останалата част от персонала имаха възможност за 9 месеца след напускането на Недков с общи усилия да подобрят значително състоянието и реномето на института, да пуснат дестилерията, да възстановят насажденията и като награда получиха леден политически душ.
С едновременната заявка за напускане на научните работници практически се прекратява съществуването на института като такъв. Но това не пречи да продължи упорството на поставилите Недков за четвърти път начело на института.
Призоваваме цялата синдикална и научна общност и всички българи да подкрепят справедливите протести на работещите в Института по розата в Казанлък – емблема на България, за да продължим повече от стогодишната му история.

София, 31.10.2013 г.

Инж. Здравчо Здравчев – председател на НФ „Техническа индустрия, наука, информатика“ на КТ „Подкрепа“
Светла Василева – Федерация на независимите синдикати от земеделието