Като официални представители на синдикалните организации на СТСБ  в  Република  България и ФТР към КТ „Подкрепа“ Ви призоваваме

в качеството ви на наши министри, отговорни за състоянието на държавата, в частност на Летище София, да преразгледате анализите, довели до решението за отдаването му на концесия. По наши разчети  финансовите резултати на Летище София за 2015 г. значително превишават официално обявените прогнозни резултати от приходите по време на концесия. По изнесените данни в концесионните документи очакваният общ приход за 35 години за Летище София е 2 675 876 хил. лв., което не съответства на 5 405 155 хил. лв., които биха се получили при сегашните финансови резултати за 35 години без концесия. Коментарите за разликата от 2 700 000 хил. лв. ги оставяме на вас. При заложени инвестиции в размер не по-малко на 306 545 000 лв. за срока на концесията за развитие и реконструкция на Летище София, най-отговорно Ви заявяваме, че при сегашните финансови показатели държавното предприятие ще вложи не по-малко от 420 000 000 лв. Вноските в НОИ  и НАП  за периода на концесията  възлизат на над  590 000 000 лв.  Да не говорим за чистата печалба, която ще излезе на 1 365 хил. лв. Всички тези  показатели са на база 2015 г. без никакъв растеж. Ние смятаме, че е налице корупционна схема за източване на средства от държавното предприятие Летище София.

             Уважаеми господа,

считаме, че стратегическо предприятие, каквото е Летище София, е недопустимо да отиде в чужди ръце. Досегашният опит с отдаване на концесия на държавни и общински предприятия е показал, че държавата губи  стотици милиони лева, да не говорим какво губят обикновените хора.

Не е тайна и какво се случва с отдадените на концесии летища в съседни държави. Оказват се непълно несполучливи. Заявяваме ви, че с всички сили и законови средства ще защитим правото на труд и достойнството на работниците и служителите на Летище София. Ако не вземете отношение по нашето заявление, ще бъдем принудени да предприемем решителни мерки: протести, блокиране на достъпа до Летище София, както и евентуално спиране работата на предприятието.

             Призоваваме ви, в името на обществения интерес и предотвратяване на загуби за държавата, незабавно да прекратите цялата процедура по отдаване на Летище София на концесия.

 

 

Председател на СС на ФТР „Подкрепа“ – Тодор Митов

Председател на СО на СТСБ – Ростислав Бъчваров