От трибуната на многохилядния протестен синдикален митинг, в условията на ефективна национална железничарска стачка и от името на всички работници и служители в България

ПРОТЕСТИРАМЕ

срещу ограбването на завоювани и изстрадани социални права

– Отнемането на т.нар. „клас прослужено време“, да се увеличи скокообразно пенсионната възраст за всички и да се орязват доходите на най-уязвимата социална група пенсионерите, са възмутителни.
– Прокарването на подобни рестрикции от днес за утре, с неаргументираното твърдение, че се прави неизбежна реформа са неприемливи и самоцелни.
– Неприемлив и обиден е избраният подход за изменение на изключително чувствителни параметри на осигурителното законодателство зад гърба на социалните партньори, без сериозна предварителна работа, без задълбочен и професионален анализ, без ясни перспективни разчети, без усилия да се търсят разумни баланси и консенсус.
– Пенсионната реформа не започва от днес, нито дори от вчера. Тя стартира с нашите усилия и нашето отговорно поведение далеч преди Вие да получите властта. В продължение на много години, буквално до вчера, българските граждани понасяха все по-тежки и по-тежки условия за пенсиониране десетки години повече стаж и увеличена пенсионна възраст с по 5 и по 3 години. С Националното споразумение от края на миналата година, отново с нашето активно и отговорно поведение, беше постигнат пълен консенсус за разумно, балансирано и перспективно развитие на започнатото. Не може да се изисква да приемем, че с лека ръка захвърляте положените от нас усилия и постигнатите решения, за да натоварвате с нови непосилни рестрикции едни и същи поколения трудещи се и пенсионери.
– Данните, които се оповестяват, ясно доказват, че драстичното увеличение на пенсионната възраст не постига прокламирания от министъра на финансите ефект за намаляване дефицита в пенсионната система. Точно обратното е вярно за всеки, който може да разчете числата и графиките. Целият ефект от близо 1 млрд. лв. намаление разходите на солидарния пенсионен фонд ще се постигне единствено за сметка на правата на сегашните и бъдещите пенсионери – чрез дискриминация при определяне размерите на пенсиите и по-неизгодното им осъвременяване.

Заради всички тези неправди,

Заради самоцелните амбиции да се преследват фискални цели, застрашаващи социалната еднородност на обществото и физическото оцеляване на най-беззащитните слоеве,

Заради недопустимото ограбване на натрупани осигурителни права

Заради разрушаване доверието към осигурителната система

ДЕСЕТКИТЕ ХИЛЯДИ УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТЕН МИТИНГ НА КНСБ И КТ „ПОДКРЕПА“

Н А С Т О Я В А Т:

1. Незабавно да бъдат изтеглени от Законопроекта за бюджета на ДОО за 2012 г. всички нормативни изменения, относно увеличаване на пенсионната възраст.
Недопустимо е със закон с едногодишно действие в преходните му и заключителни разпоредби, да се променят фундаментални принципи и норми на социалното осигуряване.
2. Всякакви промени на „Националното споразумение за нова стратегия за финансова стабилизация на ДОО и усъвършенстване на пенсионното законодателство“ да стават при ясни цели и аргументи и само с участието на всички подписали го страни.
3. Да се съхрани доплащането на т.нар. клас за прослужено време, който министър Дянков ни отне.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НАШИТЕ СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ БЪДАТ ОТНОВО ПРЕНЕБРЕГНАТИ И ЗАКОНОДАТЕЛЯТ ПРИЕМЕ ИЗМЕНЕНИЯТА, ДВЕТЕ СИНДИКАЛНИ КОНФЕДЕРАЦИИ:

Ще пристъпят към ускорена подготовка на национални ефективни стачни действия, в съответствие с Конституцията и законите на страната.

Ще призоват действащия и избрания Президент на Републиката да застанат на страната на справедливостта и да наложат вето на законовите промени, с които шоково се увеличава пенсионната възраст и се въвеждат по-неизгодни за хората механизми на определяне и осъвременяване на пенсиите.

Ще апелират към народните представители, които споделят нашите аргументи и разбират нашия справедлив гняв, да оспорят законовите промени пред Конституционния съд.

ГОСПОДА УПРАВЛЯВАЩИ,

НЕ СЕ ВГЛЕЖДАЙТЕ ЕДИНСТВЕНО В ЧИСЛАТА! ЗАД ТЯХ СТОЯТ ЖИВИ ХОРА И ТЕХНИТЕ СЪДБИ!

ВСЛУШАЙТЕ СЕ В ГЛАСА НИ!
НАШАТА АЛТЕРНАТИВА Е РАЗУМНА!

30.11.2011 г