Относно: Хуманитарната катастрофа в Средиземно море

По повод трагичната загуба на хиляди хора в Средиземно море, Генералната асамблея на ЕИСК с дълбока скръб и възмущение за пореден път се обръща към институциите на Европейския съюз и към държавите-членки като ги призовава за спешни хуманитарни действия и политически решения, с които Европейският съюз да докаже своята отговорност към онези, които бягат от военните конфликти и от бедността.

Вече година и половина след катастрофата в Лампедуза, трагедиите продължат да се случват ежедневно. По отношение одобрения на 20 април от външните и вътрешните работи на ЕС план от 10 точки, ЕИСК счита, че е изключително важно да се направи далеч повече от предложения подход за сигурност. Хуманитарният подход, солидарността и справедливото разпределение на отговорностите трябва да залегнат като основни принципи на общата имиграционна политика на ЕС.

На своето извънредно заседание на 23 април, ЕИСК отново призовава Европейския съвет внимателно да разгледа следните стъпки:
– Да предприеме мащабна хуманитарна и спасителна операция в Средиземно море, която да не се ограничава единствено с осъществяване на граничен контрол чрез мисията на Фронтекс „Тритон“. Всички подобни мисии трябва да прилагат подхода на италианската „Mare Nostrum“ – т.е операцията да се стреми да опази човешкия живот. Държавите-членки следва да участват, но мисиите трябва да бъдат финансирани от Европейския съюз.

– ЕС трябва да подобри своята политика за предоставяне на убежище. ЕИСК изготви различни предложения за създаване на обща система за даване на убежище, но приетото законодателство е недостатъчно и не се прилага правилно от държавите-членки. Бежанците са защитени от международното право и следва да могат да подават заявления за убежище на външните граници на Европейския съюз, като се спазва принципът на забрана за връщането им от границите.

В този смисъл, от жизненоважно значение е да бъде направен адекватен преглед на регламента от Дъблин.

С оригиналния текст на Декларацията на ЕИСК може да се запознаете на: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-releases.35465