Групата на работниците в Европейския икономически и социален комитет подкрепя проведения на 18 февруари от Международната конфедерация на профсъюзите(МКП)

Световен ден за протестни действия в защита правото на стачка.

Правото на стачка бе подложено на сериозни атаки от групата на работодателите в Международната организация на труда (МОТ). Този конфликт започна през 2012 г., когато групата на работодателите оспори съществуването на това право, гарантирано от Конвенция 87 и което по принцип от десетилетия е признато от всички страни-членки на МОТ. Групата на работодателите продължи да защитава тази позиция през 2013 г. и 2014 г. Със своите действия, групата на работодателите удължава кризисната ситуация, като същевременно подкопава надзорната система на МОТ.
Чрез настоящата кампания синдикатите от целия свят изпратиха послание
„Долу ръцете от правото на стачка!“

Групата на работниците в ЕИСК напълно подкрепя кампанията на МКП за противодействие на подобни атаки, които се опитват да подкопаят фундаментални права на работниците и да отслабят ролята на МОТ. Групата на работниците в ЕИСК подкрепя всички усилия в защита правото на стачка, както и намерението на МКП да се обърне към Международния съд за разрешаване на конфликта.

С оригиналния текст на Декларацията на групата на работниците в ЕИСК може да се запознаете на:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-group-statements&itemCode=34820