Относно: Предложение за изменение на Директива 92/85/ЕЕС за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на бременни работнички, на работнички- родилки или кьрмачки

Групата на работниците в Европейския икономически и социален комитет с безпокойство отбелязва непрекъснатото нарастване на пречките, които спират напредъка по социалните права в Европейския съюз, като най-вече с години отлаганите решения на дългоочаквани от гражданите въпроси – като повишаването на трудовите права на жените.
От 1992 г., съгласно европейското право, отпускът по майчинство бе гарантиран в размер от най-малко 14 седмици. През 2008 г. Европейската комисия предложи този отпуск да се увеличи до 18 седмици. През 2009 г. ЕИСК изготви и представи на всички институции своето положително становище. От своя страна, Европейският парламент одобри през 2010 г. текст, с който увеличи платения отпуск по майчинство до 20 седмици и предвиди правна възможност този отпуск да бъде ползван и от бащите.
От тогава, Европейският парламент и Съвета не успяват да постигнат споразумение по този въпрос. Наложи се Европейската комисия да публикува ултиматум – в случай че до шест месеца не бъде постигнато споразумение, то нейното предложение ще бъде оттеглено.
Европейският съюз трябва да отстоява своите социални принципи и да гарантира правата на гражданите си. Съюзът трябва да ползва всяка възможност, за да покаже на гражданите си, че той работи за подобряване на условията на труд, в частност на условията на живот и труд на жените. Освен това, в настоящия момент, Европа е изправена пред сериозни демографски проблеми и защитата на правата на работещите мъже и жени, както и на работните места трябва да бъдат приоритети. В този контекст, Групата на работниците в Европейския икономически и социален комитет, призовава европейските лидери да изпълнят своите политически отговорности и да започнат преговори с Европейския парламент, за да се намери възможно най-скоро компромисното решение.