ДО

Г-Н ЛУКА ВИЗЕНТИНИ

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЕКП

Уважаеми г-н Визентини,

 

Конфедерация на труда „Подкрепа” е обезпокоена от ситуацията на българо-гръцката граница и нестихващите протести на гръцките фермери, които доведоха до дестабилизация на икономиката и в Република България.

Считаме, че задълбочаващата се криза в Гърция накърнява интересите на работниците не само в двете съседни страни, но и в рамките на целия Европейски Съюз. Ние ценим гръцката страна в ролята на наш съсед, партньор и държава-членка на ЕС и вярваме във възможността да се намери общ език и решения, като се спазват правилата и солидарността.

Всички мерки, приложени досега, не успяха да решат кардинално проблема. В този смисъл КТ „Подкрепа” се обръща към ЕКП да встъпи в ролята на медиатор към Европейската Комисия за намиране на бързо решение в интерес на работещите и урегулиране на задълбочаващия се проблем.

 

С уважение,

Димитър Манолов

Президент КТ „Подкрепа