КТ „Подкрепа“ е категорично против опитите да се намери далновидна форма и начин за приватизация на „Български пощи“ ЕАД поради следните съображения: Досегашният опит с приватизация на български предприятия, с малки изключения, е довел единствено до съкращаване на работни места, опити за незачитане на елементарни трудови права на работещите в тях и в нередки случаи до пълната ликвидация и изчезване на пълни отрасли от българската икономика. „Български пощи“ ЕАД са основен елемент от социалната инфраструктура на държавата. В стремежа си за максимална печалба, освен че ще съкрати хиляди работни места, ще закрие и стотици пощенски клонове и ще лиши от пощенски услуги голяма част от населението на България.
Подобни действия са в грубо противоречие с Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент, свързана с пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността. Директивата изисква пощенската услуга да се гарантира и регулира от държава-членка на ЕС и да се предоставя без прекъсване на всички потребители на цялата територия на страната, на достъпни цени и с определено качество. Именно за това ЕС я нарича услуга за бедните.
Нито една от конкурентните фирми в областта на пощенските услуги няма капацитета и мрежата да изпълнява универсалната пощенска услуга и затова със Закона за пощенските услуги тя е възложена като задължение на „Български пощи“ ЕАД за срок от 15 години.
Освен това, в рамките на ЕС няма случай на приватизация на пощенски оператор, което е показателно и значимо за националната икономика и сигурност.