През 2008 г., Устройственият закон за Селскостопанската наука бе изменен под егидата на тогавашния зам. министър на земеделието Светла Бъчварова. Връщайки законово статута на Академия, в същото време академиците бяха освободени от нея и така начело застана зам. министърката, която не пропусна по време на министерстването си да се хабилитира. Новият устройствен закон е образец на единоначалието в една от най-демократичните сфери на обществото.

Най-голямата в страната и стратегически важна институция за научноизследователска дейност в областта на селското стопанство, вместо да отговори на потребностите на обществото и непрекъснато да се адаптира и обновява, бе подчинена напълно на волята на председателката. Дори промените в научните съвети на отделните институти се нуждаеха от нейната санкция. Имайки и пълен контрол върху назначенията на директорите в институтите, г-жа Бъчварова превърна Селскостопанска академия в административно-командна структура с непрозрачност на функционирането и оттам до множество финансови нарушения. Смущаващи са сигналите за използване на ръководното положение на г-жа Бъчварова за бизнес на Академията с близкия й роднински кръг.

Твърдото нежелание на ръководството, под диктовката на председателката, за конструктивен дебат за реформиране на Академията, доведе и до своя логичен край – до освобождаването на г-жа Светла Бъчварова от председателския пост.

Подкрепяйки промяната, считаме, че Академията ще престане да обслужва частни интереси и ще се развива в услуга на обществото.