Като отчитаме безпрецедентната политическа криза, довела до пълен срив на доверието към държавността и държавните институции,
Водени от разбирането, че постигането на обществените цели и решаването на проблемите на бизнеса и работещите изискват диалог и рационални решения, а не самоцелно противопоставяне и нетолерантност, водещи до недоволство и напрежение,
 НАПОМНЯМЕ, че политиците са избрани от народа, за да му служат – функция, чието изпълнение в момента е напълно заменено с преследването на тясно партийни и корпоративни интереси.
 ОСЪЖДАМЕ поведението на парламентарните и извънпарламентарни политически сили, които нагнетяват обществено напрежение и обричат икономиката на стагнация, а обществото – на безперспективност и бедност.
 ПРИЗОВАВАМЕ парламентарно представените партии да спазват принципите на парламентарната демокрация и да оправдаят доверието на суверена, като прекратят игрите с кворума и се върнат в пленарна зала, да насочат усилията си към важни нормативни актове с цел гарантиране на стабилността на икономиката.
 НАСТОЯВАМЕ:
1. Политическите партии, представени в Народното събрание и в Европейския парламент, да постигнат съгласие до 5 август 2014 по следните основни въпроси:
1.1. Големите енергийни проекти;
1.2. Споразумението за партньорство за периода до 2020 г.;
2. Парламентът, в рамките на ограничения срок до 5 август 2014 г. да замрази разглеждането на всички законопроекти, с изключение на:
2.1. решенията, осигуряващи необходимата финансова устойчивост в здравеопазването и енергетиката и гарантиращи обвързването на ръста на пенсионната възраст с ръста на продължителността на живота, и запазване правата за ранно пенсиониране на категорийните работници от 1 януари 2015 г.;;
2.2. всички актове, свързани със задължителните изисквания на ЕС;
3. Правителството:
3.1. да пресича в зародиш всеки опит за финансова дестабилизация в страната;
3.2. да представи отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на своя мандат;
4. Президентът на РБ да гарантира създаването на служебно правителство, равно отдалечено от всички партийни, корпоративни и лобистки интереси, както и от президентската институция, което:
4.1. да гарантира провеждането на честни и прозрачни избори, финансова, икономическа и социална стабилност на страната;
4.2. да ускори подготовката на проекта на държавен бюджет за 2015 г. и Споразумението за партньорство с Европейската комисия по бюджетната рамка до 2020 г. и съответните програми към него.
5. Правораздавателните органи да приложат цялата сила на закона за установяване и предотвратяване на всякакви опити за дестабилизиране на икономиката и на страната.
6. Политици, общественици, експерти и журналисти да прекратят всякакви публични изяви, които подклаждат общественото напрежение.
 ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ: В случай, че не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални действия, като ползваме всички възможни обществени и граждански инструменти и действия преди провеждането на парламентарните избори.