Съюзът на журналистите в България „Подкрепа“ изразява своята сериозна тревога по повод закриването на в. „Преса“ и сп. „Тема“, в резултат на което 120-те служители на изданията останаха без работа. Журналистиката е специфична професия – тя не е важна като бройка, а като място в обществото – „Преса“ и „Тема“ ще останат със своята будна професионална съвест.

Тежката икономическа криза накара Международната и Европейската федерации на журналистите да заговорят за медийна криза – засилване на опасността от икономически натиск и политическа зависимост на медиите в световен мащаб. Като пълноправен член на двете федерации, СЖБ „Подкрепа“ повдига и въпроси, като: прозрачност на собствеността и източниците на финансиране на медиите, липсата на единни правила, общовалидни за всички медии. СЖБ „Подкрепа“ отбелязва като сериозен проблем и липсата на синдикални организации в отделни медии /като „Преса“ и „Тема“/, които реално да гарантират правата на журналистите и фотографите. Това са предизвикателствата, които стоят не само пред нас – журналистическите съюзи, но и пред съответните ръководства на медиите, собствениците и редица институции.

Изходът от създалата се медийна криза и това, което ще ни направи по-силни е моделът на единството и солидарността, в който активната защита на социалните и професионални права са решаващи в борбата за свобода на печата и независимата журналистика.

СЖБ „Подкрепа“ винаги е защитавал и ще продължава да осигурява защита на професионалните и творческите интереси и синдикалните права на своите членове.

За СЖБ „Подкрепа“:
Ренета Николова
Председател