Синдикат Образование към КТ „ПОДКРЕПА“ се обръща към своите членове и симпатизанти, като ги призовава да покажат своята гражданска съвест и позиция,с участие в протестния митинг шествие на КТ „ПОДКРЕПА“ под надслов:

„20 ГОДИНИ НА ЛЪЖИ, ГРАБЕЖИ И ПРЕДАТЕЛСТВО СТИГАТ!“

Синдикат „Образование“ ще настоява пред новото правителство за:
6% от брутния вътрешен продукт за отрасъл „Образование“;
Адекватни и достатъчни средства по единни разходни стандарти за ученика, до размер необходим за покриване на потребностите за образованието;
Гаранция за 100% бюджетно изпълнение от средствата на отрасъл Образование;
Средства за квалификация и обучение през целия живот на учителите;
Подобряване и обогатяване на материално техническа база в училище;
Подобряване на условията на труд за учители и ученици;
Обезпечаване със средства от държавата на целодневната организация на обучението;
Обезпечаване със средства извънкласните форми на работа и спорт;
Поетапно увеличаване на работните заплати на работещите в системата на образованието;
Безплатна медицинска застраховка за всички работещи в системата на образованието;
Преминаване на детските градини на делегиран бюджет.

МАРГАРИТА ДЕНКОВА
председател