СЖБ „Подкрепа“ с възмущение отбелязва случващото се в ТВ 7. Независимо от юридическите и финансови проблеми, които има дадена медия в една демократична държава, те не могат да се решават по този начин. Днес дадохме лош знак за медийната свобода и правото на труд на журналистите в България. СЖБ „Подкрепа“ се солидаризира с работещите колеги в ТВ 7 и настоява за възможно най-бързо нормализиране на ситуацията, при спазване на закона. Обръщаме се към компетентните български институции и регулаторни органи да разрешат този въпрос по справедлив и прозрачен за обществото начин, гарантирайки независимостта на своето решение.

Случващото се днес за пореден път поставя на дневен ред много важни въпроси, които за съжаление през годините остават нерешени, като въпроса за прозрачността на собствеността на медиите. Като защитник на професионалните и творческите интереси и синдикалните права на своите членове, СЖБ „Подкрепа“ отбелязва като сериозен проблем и липсата на синдикални организации в отделни медии, които реално да гарантират правата на журналистите и техническите екипи. Това са предизвикателствата, които стоят не само пред нас – журналистическите съюзи, но и пред съответните ръководства на медиите, собствениците и редица институции.

Изходът от създалата се медийна криза и това, което ще ни направи по-силни е единството – обединените усилия. СЖБ „Подкрепа“ ще продължи да работи в тясно сътрудничество с Европейската и Международната федерация на журналистите за решаването на тези проблеми.

За СЖБ „Подкрепа“:
Ренета Николова
Председател