ДО
КИРИЛ ПЕТКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
АСЕН ВАСИЛЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ДО
ПРОФЕСОР СЕРБЕЗОВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО
ДОЦЕНТ ТОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

С КОПИЕ :

ДО
ГЕНЕРАЛ РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
ВСИЧКИ МЕДИИ

ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Работещите в системата на здравеопазването НАСТОЯВАМЕ за спешно осигуряване от БЮДЖЕТ 2022 г. НА ДЪРЖАВАТА необходимите средства за достигане на договорените в КТД за Отрасъл здравеопазване НАЧАЛНИ /ОСНОВНИ/ ЗАПЛАТИ. В БЮДЖЕТ 2023 г. да се предвиди увеличение на заплатите 2 пъти по 50% – от 1 януари и 1 юли 2023 г. за ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, РЗИ, ЦСМП, ДПБ, ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩНИ КАБИНЕТИ, ДКЦ, ПРОФИЛАКТОРИУМИ.

Увеличението с 25% на КП ще покрие разходите за консумативи за лечение на пациента. Високи цени на лекарства, консумативи, вода, газ, ток. Пари за заплати няма да останат.
Настояваме до 17 юни да бъдат изплатени „КОВИД“ ДОБАВКИТЕ за месец април.

Господа министри, налага се да обясним, че в системата на здравеопазването работят ОТГОВОРНИ, ДОСТОЙНИ ЗА УВАЖЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТИ и ДРУГ ПЕРСОНАЛ. Те НЕ заслужават негативното отношение, което получават. Денонощно през цялата година рискуват живота и здравето си за да спасяват човешки животи. За тези хора няма събота, няма неделя, няма празник. Те са на поста! За това са учили! Ако по време на пандемията не сте го разбрали –жалко! А работата в ДУЗ познавате ли? А контролните функции на РЗИ? А работата на ДКЦ?

ГОСПОДА МИНИСТРИ,

ДЕКЛАРИРАМЕ

До 31 юли 2022 г. НЕ осигурите ли необходимите средства за достойно заплащане на работещите в системата на здравеопазването ще прекратим трудовите си правоотношения. Тогава ВИЕ ще трябва да обясните на българските граждани защо няма кой да се грижи за тяхното здраве. НЕ питайте „къде ще отидете“. Ние имаме цена и се продаваме.

Може ли да ни отговорите защо ДЯ, ДГ , Училища /с БУЛСТАТ на общината/, Общини, БОЛНИЦИ, ЦСМП, Синдикати плащат ПРОМИШЛЕН ТОК? Това, че имат БУЛСТАТ ги приравнява към промишлените предприятия.

Господа министри, управлението на държавата е отговорност и умение да управляваш! Не е училище!