Ние работниците и служителите от „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД гр. Търговище за пореден път се обръщаме към вас, притеснени от вашето отношение към проблемите на Дружеството и на хората, които работят в него.
От 2008 г. държавата не е възлагала на Дружеството ни нито един лев поръчка за ремонт на въоръжение и техника.
Това безотговорно отношение продължава и днес.
Ние не можем да си представим, че българската армия няма нужда от ремонт на техника и въоръжение. Не разбираме защо армията продаде бронетанковата техника, като старо желязо, вместо да се ремонтира и продаде многократно по-скъпо.
Настояваме министърът на отбраната да представи реален план пред работниците, служителите и гражданите на гр. Търговище за осигуряване на заетост, по-високи доходи и оздравяване на предприятието. Живеем в регион с много висока безработица и не желаем тя да бъде ненужно повишавана.
Придупреждаваме ви, че в случай на неизпълнение на вашите задължение към нашето Дружество, ще предприемем всички необходими действия за защита на интересите ни, като достойни граждани и редовни данъкоплатци.

СС на КТ „Подкрепа“
СК на КНСБ