До г-н Делян Добрев Председател на Комисията по енергетика в Народното събрание До г-жа Цецка Цачева Председател на Народното събрание До г-н Бойко Борисов Министър-председател на Република България До г-жа Теменужка Петкова Министър на Енергетика

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Уважаеми г-н Председател на Комисията по енергетика в Народното събрание,
Дълбоко сме възмутени и считаме за професионална и гражданска обида, изразената от Вас пред медиите позиция по повод социалната политика в сферата на въгледобива и енергетиката.
Като хора, работещи от дълги години в бранша, смятаме че високите цени на електроенергията не са плод на „социална политика“ или „комунизъм“, както Вие заявявате, а са резултат от неефективни и непрофесионални политически решения, отнасящи се до сигурността в бранша.
Некомпетентното управление на отрасъла, доведе до натрупване на големи финансови загуби и неразумно висока цена на електроенергията за широко потребление, цена непосилна за българските граждани. Тази наша позиция нееднократно сме декларирали пред всички досегашни правителства, както и пред Вас.
Убедени сме, че честването на професионални празници е въпрос на чест, гордост и уважение към работещите във всички сфери на националната икономика.
Социалният диалог и колективното трудово договаряне съществуват в цял свят и са доказателство за демократичност и икономически просперитет, а не на „комунизъм“. Работещите българи са достойни граждани на Република България и на Европейския съюз.

Уважаеми г-н Добрев,
Смятаме, че България и българският народ достатъчно изстрадаха комунистическото минало, за да искат връщане на комунизма под каквато и да е мутирала форма.
Настояваме за публично извинение и подобаващо уважение към труда и отвоюваните социални придобивки на българските миньори и енергетици.

25.03.2015, София
Синдикална миньорска федерация „Подкрепа“
Владимир Топалов, Председател