След приключване стачката на железничарите от месец март 2011 г. и след подписването на Меморандум за разбирателство за развитието на българския железопътен сектор и стачните споразумения в дружествата от системата на БДЖ останахме с умерен оптимизъм относно бъдещето развитие на железопътния транспорт и развитието на социалния диалог в системата. За най-голямо наше съжаление от месец юни насам след безпрецедентната подмяна на ръководствата на Холдинг БДЖ ЕАД и дружествата на Пътнически и Товарни превози се заявиха намерения за грубо нарушаване както подписаните стачни споразумения, така и такива, пресичащи всички наши усилия за развиване на добрите социални отношения. Всички действия на новото ръководство са насочени изцяло към заобикаляне на добрите договорености в КТД и изземване на права на работещите в БДЖ. Най-общо антисоциалната и антисиндикална политика на новото ръководство се изразява в следното:
– Въпреки депозираните от наша страна готови проекти за КТД, работодателите не започват никакви преговори по тях, като се цели с изтичане не старите КТД да бъдат отнети и малкото придобити и извоювани права за работниците и служителите до този момент;
– Неосигуряването на елементарни условия за работа и инвестиции в системата и определени производства, неминуемо ще доведе до ситуация на срив на тези производства, а оттам до фалит на ж.п.транспорта. Още повече, че придобитите до сега и извоювани права с КТД за работното място са минимални и изцяло съобразени с финансовото състояние на дружеството. Да не говорим, че някой от тях трябва да бъдат задължително осигурявани от работодателя.;
– Назначените да управляват системата на ж.п.транспорта лица, може би са компетентни в други дейности, но некомпетентни и непознаващи дейността на ж.п.транспорта като цяло създават у нас впечатление, че са привнесени отвън в системата, с цел да я докарат на такива ниски нива, че същата да бъде доведена до приватизиране на изключително ниска стойност. С действията си същите лица не само, че няма да изведат от кризата ж.п.транспорта, но ще го вкарат в още по-заплетени тежки ситуации.

Ето защо, ние в качеството си на представители на голяма част от работещите в системата,
ПРИЗОВАВАМЕ за:
1. Незабавно започване на преговори за нови колективни трудови договори.
2. Спазване на всички споразумения, постигнати до сега.
3. Назначаването на мениджъри да се извършва след конкурси и доказана компетентност в ж.п.транспорта
4. Оставка на председателя на съвета на директорите г-н Владимир Владимиров.

ДЕКЛАРИРАМЕ, че:
Ще сезираме за всяко едно нарушение от страна на новото ръководство на трудовите и човешките права както Инспекцията по труда, така и всички международни институции. При нарушаване на подписаните стачни споразумения ще призовем работниците и служителите от жп транспорта за ефективна стачка.