Регионалната лекарска колегия – Смолян, членовете на СРС към КТ „Подкрепа“ гр. Смолян и членовете на ФСЗ към КНСБ гр. Смолян поставят остро исканията си към институциите: МЗ; НЗОК; РЗОК- Смолян и Управителните органи на МБАЛ- „д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян.

На основание взетото решение от 20.10.2010 год. от БЛС и Националните стачни комитети на КТ „Подкрепа“ и КНСБ се изгражда Регионален щаб за организиране на протестни действия в област Смолян. Участниците в протестния митинг поставят следните искания:

1. Да бъде осигурено адекватно финансиране на системата на здравеопазване за 2011 год.
2. Да се изработи цялостен пакет от Закони и Наредби, осигуряващи устойчиво развитие на Здравеопазването в Република България, като се създадат условия за прилагане на регионален подход при преструктурирането на лечебните заведения.
3. В срок от 1 месец да бъдат изплатени сумите, които Ръководството на МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ АД дължи на изпълнителите на медицинска помощ, съобразно представения механизъм за разпределение на средствата за допълнително материално стимулиране за 2010 год.
4. В срок до 01.12.2010 год. да бъдат актуализирани основните заплати на всички категории, работещи в МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ АД, чрез стартиране на преговори за колективно трудово договаряне, съобразно подписаното Браншово споразумение в сектор Здравеопазване от 06.2010.
При неспазване на сроковете и неизпълнение на исканията Регионалният протестен щаб пристъпва към организиране на ефективни стачни действия, съгласно ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ.

За РЛК Смолян: д-р Емилия Апостолова

За КТ „Подкрепа“ към МБАЛ Смолян : г-жа Златка Славова

За КНСБ към МБАЛ Смолян: д-р Юлия Кисимова

01.11.2010 г.
гр.Смолян