Изпълнителният съвет на Федерация на транспортните работници „Подкрепа“ категорично възразява срещу планираното от г-н Симеон Дянков преместване на ИА „Морска администрация“ от гр. София в гр. Варна. Изправени сме пред поредната безумна „реформаторска“ идея на правителството, лансирана и този път от вицепремиера Дянков. След „новаторските“, изпълнени с провали и недоразумения действия на правителството в системата на БДЖ, довели единствено до минимализация на дейността, загуба на работни места, товари и пътници в българските железници, сега иде ред и на голяма част от държавната администрация. С преместването си, тези агенции морска, митническа, железопътна и др., ще бъдат хвърлени в хаос, който ще парализира тяхната дейност. Стотици служители в агенциите няма да могат да ги последват, тъй като ще бъдат принудени да живеят разделени от своите семейства на стотици километри. Ще бъде пропилян експертният потенциал на държавната администрация. Ще се наложи отново да бъдат търсени и обучавани служители, които в продължение на месеци и години няма да могат да достигнат квалификацията и професионалното равнище на напусналите си колеги.
Като една от основните национално представени синдикални организации в отрасъл „Транспорт“, ФТР „Подкрепа“ е изключително разтревожена от предстоящото прекъсване на социалния диалог в ИА „Морска администрация“. Това ще стане по обективни причини, независещи от волите на страните, тъй като централите на националните синдикални организации са базирани в гр. София, а бъдещи подотраслови съвети, редовно провеждащи се в Агенцията, ще трябва да бъдат провеждани в гр. Варна. На практика ще бъде невъзможно подотрасловият съвет по воден транспорт дори да бъде конституиран.
Наред с гореизложените аргументи трябва да прибавим и пълната икономическа нецелесъобразност на това упражнение. За преместването на тези агенции ще бъдат необходими стотици милиона лева, за офиси, оборудване, реорганизация и др. Едва ли тези разходи ще могат да бъдат оправдани пред българското общество, в условия на тежка финансова и икономическа криза. На фона на провежданите от г-н Дянков рестрикции във всички области на българския икономически и социален живот, преместването на агенциите звучи като лоша шега и подигравка с лишенията, които са принудени да търпят българските граждани, именно под „лозунга“ за икономия и свиване на социалните разходи.
Ние добре знаем, че целта на политическа партия ГЕРБ е с тези премествания да се спечели електорат за предстоящите парламентарни избори в регионите, където ще бъдат ситуирани съответните агенции. Това обаче няма да стане, тъй като българските граждани, в продължение на изминалите почти четири години сами се убедиха до къде ги е докарало мъдрото, модерно и реформаторско управление на тази политическа сила.
ФТР „Подкрепа“ изцяло застава за справедливите искания на служителите от ИА „Морска администрация“ и ще подкрепи законните форми на протест на всички служители от готвените за преместване агенции.