На 19.04.2012 г., нашите синдикални братя и сестри от Националния синдикат на административните служители „Подкрепа“ са връчили Искания по чл.3 от ЗУКТС, отправени към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. С тези искания, социалните работници от дирекциите за социално подпомагане настояват да им бъдат създадени човешки условия на труд и да получават достойно заплащане. Социалните работници в Република България са едни от най-ощетените категории работници, с най-ниски доходи, лишени от здравни застраховки, от карти за служебни пътувания и полагащи труд в мизерни места за работа.
В подкрепа на своите искания те ще проведат едночасова предупредителна стачка на 18 май 2012 г.
Федерация на транспортните работници „ПОКРЕПА“ изцяло застава зад справедливите искания на социалните работници. Само заедно можем да победим!

УСПЕХ СКЪПИ БРАТЯ И СЕСТРИ!