За по-успешно овладяване на глобализацията,

за да възвърнат гражданите на Европейския съюз доверието си в европейския проект,

за да се извлекат поуки от настоящата финансова, икономическа и социална криза,

призоваваме Европейската комисия да предложи Програма за социално действие, която да гарантира, че основните социални права се прилагат по същия начин, както правилата на конкуренцията и икономическите свободи; призоваваме Европейския парламент и Съвета да приемат Програмата за социално действие;

приканваме гражданското общество на местно, регионално, национално и европейско равнище да подпише тази декларация.

Брюксел, 30 ноември 2009 г.