Днес, 9 февруари 2015 г., делегатите на IX-тия Конгрес на Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ избраха нов ръководен екип на синдиката с президент инж. Димитър Манолов и вицепрезидент инж. Иоанис Партениотис. С приетите промени в Устава делегатите взеха решение да удостоят със званието „Почетен Президент“ доктор Константин Тренчев за заслугите му при създаването, изграждането и утвърждаването на Конфедерацията през изминалите 26 години. В утрешния трети ден на конгреса предстои избор на конфедерални секретари, членове на Изпълнителния съвет. След края на конгреса новото ръководство на КТ „ПОДКРЕПА“ ще направи изявления за медиите в зала 3 на НДК.