От 18-20 юни 2024 г. на 11-ия конгрес на Европейската федерация на работещите в обществените услуги /EPSU/ в Букурещ присъства делегация на КТ “Подкрепа” в лицето на Иоанис Партениотис, Йордан Йорданов, Пламена Партениотис и Мартин Димитров – Федерация “Строителство, индустрия и водоснабдяване“-“Подкрепа“, Росица Палешникова – Медицинска Федерация „Подкрепа“, Кремена Илиева и Ради Стоянова – Синдикат на административните служители „Подкрепа“, Веселина Енева – Федерация „Култура“ – „Подкрепа“. Участието в този форум е неразделна част от нашия ангажимент към синдикалното движение в Европа, където сътрудничим с други колеги, за да защитаваме правата на работниците в обществените услуги. 🇪🇺🤝

Конгресът предоставя безценна възможност за свързване с други синдикати, споделяне на най-добри практики и изграждане на солидарност. Нашето участие отразява нашата отдаденост на защитата и напредъка на правата на работниците в цяла Европа. Като сме тук, ние гарантираме, че нашите гласове се чуват при формирането на политики, които оказват влияние върху работните места, заплащането, пенсиите и условията на труд на нашите членове.

11-ият конгрес на EPSU преминава под мотото „Време за публичните услуги!“. Близо 500 делегати от 44 държави избират ръководството на EPSU, което ще трябва да посреща предизвикателствата пред синдикатите на Европа през следващите 5 години. Сред основните теми, които се обсъждат са: Демокрация, равенство, права и свободи; Възстановяване и укрепване на обществените услуги; За зелен дигитален и социално справедлив преход; Качествени работни места за предоставяне на качествени услуги; Изграждане и укрепване на синдикатите в публичните услуги.

#EPSU2024 #TimeForPublicServices