От 17 до 22 ноември 2022 г. в Мелбърн, Австралия, ще се проведе V-ият Конгрес на Международната конфедерация на профсъюзите /МКП/.

Делегати от над 300 национални синдикални организации ще се съберат и ще обсъдят дневния ред на световното синдикално движение за следващите четири години.

Дискусиите ще се проведат, въз основа на вече публикувания за обсъждане проект на изявление и ще се съсредоточат върху предлагания от международното синдикално движение Нов социален договор: щадящи климата работни места, права на работниците, справедливи заплати, социална защита, равенство и приобщаване.

Международното синдикално движение има повече от 150-годишна история и обединените работещи днес са мощна сила, бореща се за демокрация и отстояваща основните права на труд и достоен живот. Вече десетилетия наред, чрез своите колективени действия, обединените работещи осигуряват решителността и силата за противодействие срещу експлоатацията, алчността и дискриминацията – те са моторът, който движи социалния и икономически прогрес. Трайните ценности на нашето синдикално движение, заложени в основополагащата Декларация на принципите на МКП,  са борбата и защитата на един свят, основан на мир, демокрация, устойчиво развитие и равенство. Свят, в който правата на работниците се зачитат, стандартите на живот са прилични и никой не остава без защита и подкрепа.

Ние, синдикалистите много добре знаем, че тази наша визия не може да бъде реализирана чрез настоящия, доминиран от корпорациите неолиберален политически модел на глобалната икономика. Според нас е необходима радикална трансформация и Конгресът ще приеме решение МКП да оглави борбата за промяна. Ние сме убедени, че само преодоляването на  неравенствата, експлоатацията и дискриминацията няма да са достатъчни – промяната трябва да бъде всеобхватна и в полза на всички хора по света. Затова, специалните форуми на Конгреса ще се съсредоточат върху поуките от глобалните сътресения, дигиталните технологии и тяхното въздействие върху характера на заетостта, приобщаващото синдикално движение, климатичните промени  и справедливия преход.

КТ “Подкрепа“ е представена на Конгреса от четиричленна делегация, водена от вицепрезидента Иоанис Партениотис и с участието на конфедералните секретари – Нели Христова и Веселин Митов и икономическия съветник Ваня Григорова.