Днес, 21 юни 2010 г., във Ванкувър, Канада, се открива Вторият Конгрес на Международната конфедерация на профсъюзите.

Конгресът ще се проведе от 21 до 25 юни 2010 г. и в неговата работа ще участват хиляда делегати, представители на 176 милиона работещи от 155 страни. На този най-висок световен синдикален форум КТ „Подкрепа“ е представена от тричленна делегация, ръководена от президента д-р Константин Тренчев. Участие ще вземат и Веселин Митов – международен секретар и Руска Бъчварова – конфедерален секретар по организационно-структурна политика и председател на Съюза на жените на КТ „Подкрепа“.

По време на работата си делегатите ще обсъдят въпроси, свързани с промените в търсенето на работна сила, резултат от глобалното преструктуриране на световната икономика.

Основен акцент в дискусиите ще бъдат също пътищата за повишаване защитата на хората на наемния труд, на правата на работещите мигранти, за преодоляване последиците от промените в климата и проблемите на борбата срещу разпространението на ХИВ-СПИН.

Изказвания в отделните панелни дискусии ще направят генералният секретар на Международната организация на труда г-н Хуан Сомавия, Доминик Строс-Кан генерален директор на Международния валутен фонд, г-н Паскал Лами – генерален директор на Световната търговска организация и г-жа Хелен Кларк – администратор на Програмата на ООН за развитие ПРООН.

Непосредствено след Конгреса, делегация от синдикални лидери ще се присъедини към обсъжданията на провежданата в град Онтарио среща на върха с политически представители от страните на Г8 и Г20.