Делегатите на Х-тия КОНГРЕС на КТ „Подкрепа“ избраха за още един четиригодишен мандат Димитър Манолов за президент и Иоанис Партениотис за вицепрезидент. В състава на Изпълнителния съвет остават досегашните конфедерални секретари Любка Георгиева, Александър Загоров, Нели Христова и Веселин Митов, като КОНГРЕСЪТ избра и още един конфедерален секретар – д-р Валери Апостолов.

„Ние сме Синдикатът, донесъл свободата и превърнахме тази свобода в основна ценност на нашата борба и нашите стремежи. Ние знаем какво е свободата и знаем какво е да стоим зад нея. Ние в „Подкрепа“ ще се борим за тази свобода. Така сме се родили, така сме създадени и такива ще бъдем. Гарантирам с хората, с които сме екип, че ще даваме най-доброто от себе си за хората, които ни избраха, за да направим техния живот малко по-добър“, с тези думи закри Х-тият КОНГРЕС президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

IMG_1930