Днес, 28 февруари, президентът Димитър Манолов откри международна конференция, организирана от КТ „Подкрепа“, на тема „Чрез укрепване на социалния диалог към по-успешна европейска интеграция“. Конференцията е заключително събитие в рамките на специална програма на Европейския обучителен център EZA за страните от Западните Балкани. Тя има за своя основна цел да  бъдат направени анализ и оценка на резултатите от проведените през 2022 г. семинари, както и да бъдат обсъдени нови идеи и теми за бъдещата дейност, да бъдат набелязани конкретни мерки и действия на синдикалните организации за намаляване на неравенствата и бедността и за ограничаване на процеса на емиграция от региона.

„Това, което вършим сега, показва за пореден път нашата отдаденост на тази тема. Тук е мястото да кажа, че за нас това е кауза, ние тук не сме просто съседи. Ние следваме тази кауза целенасочено и с отдаденост. Явлението „изтичане на мозъци“ е факт и то не може да бъде подминавано. Неведнъж съм казвал, че висококвалифицирана работна ръка, която да работи за ниски заплащания, може да съществува само в условията на диктатура. В условията на свободен пазар, работната сила има възможността да мигрира там, където ще намери за себе си най-добрите условия. Това, което се случи в нашите страни, е заради ликвидирането на поминъка и добре платените работни места и възможността тази работна сила да се движи свободно.“, заяви Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“.

„Съществен проблем за региона е т.нар. „изтичане на мозъци“. Трябва да си дадем сметка каква е причината за това. Очевидно причините се коренят в непривлекателното заплащане на труда на тези лица и условията, които са създадени за тях в нашата държава. Системата ни на социално сътрудничество трябва да си даде сметка както от страна на работодателите, така и от страна на мерките, които държавата трябва да вземе в установяването на размери на възнагражденията, под които да не може да слизат работодателите, както и проникването на страните в трудовите отношения, че те не са от двете страни на барикадата, те са от едната страна – благосъстоянието на работодателите и работниците е резултат от техните съвместни усилия. Убедително може да се твърди, че осигуряването на достойно заплащане, намаляването на неравенствата и подобряване условията на труд са ключов фактор за преодоляване на нагласите за емиграция.“ заяви проф. Емил Мингов, заместник-министърът на труда и социалната политика.

„Преходът от планова икономика към пазарна доведе до промяна в структура на икономиката, приватизация на редица предприятия, което рефлектира в големи равнища на безработица. Всичко доведе до едно много голямо сътресение, хора с една квалификация трябваше да сменят своето работно място с нещо, което е съвсем различно. Съвсем естествен процес, с отварянето на границите, това доведе до масова миграция към страни, които имат по-висок стандарт на живот и за мен това е краткото и ясно обяснение за тези вълни от „изтичане на мозъци“ извън България.“, заяви през участниците Мария Минчева, заместник-председателят на УС на БСК.  „Изтичането на мозъци е феномен, който е голям проблем за бизнеса. Той не е стар, но през последните години стана изключително сериозен. Почти няма бранш, който да не твърди, че липсата на достъп до работна сила – била тя висококвалифицирана, средноквалифицирана или нискоквалифицирана.“, допълни още тя.

Продължаващата емиграция  и увеличаващата се бедност в региона са два ключови проблема, които не само възпрепятстват процеса на европейска интеграция, но и задълбочават разликата в жизнените стандарти на гражданите на ЕС и тези на страните от Западните Балкани. Известен факт е, че има дългогодишни, много добре известни и сериозни основания за бедността и изтичането на работна ръка от Западните Балкани. Тези два проблема са взаимообвързани и тяхното преодоляване е възможно само и единствено чрез целенасочени, обединени и последователни усилия на всички институции и организации от региона. В този смисъл, форумът ще обърне внимание не само на причините, но и на възможните решения – на визията и идеите, които организациите на работещите, съвместно с останалите структури на гражданското общество биха разработили, предложили и осъществили.

Приветствия към участниците по време на събитието отправиха и генералният секретар на EZA Зигрид Шрам и заместник-председателят на УС на БСК Мария Минчева. В международната конференция участват синдикални лидери и експерти от десет страни – Република Северна Македония, Черна гора, Албания, Сърбия, Франция, Румъния, Германия, Австрия, Косово и Словения.