Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП) провежда своя 15-ти Редовен Конгрес в Берлин, Германия. КТ „Подкрепа“ е представена от президента инж. Димитър Манолов и конфедералните секретари Веселин Митов и Нели Христова.

Конгресът ще отбележи официално и 50-тата годишнина от създаването Европейската конфедерация на профсъюзите: 50 години борба за правата на трудещите се. Съгласно работната програма в продължение на четири дни делегатите на Конгреса ще обсъдят основните синдикалните искания и приоритети за осигуряване на достойни условия на живот и труд за работещите хора в Европа.

Панелните дискусии по време на Конгреса ще разгледат темите, както следва:

  • кои въпроси, касаещи работещите хора трябва да залегнат в дневния ред на следващия Европейски парламент;
  • по какъв начин да активизираме действията на ЕС за справяне с кризата, породена от повишените разходите за живот и от увеличената несигурност на работното място;
  • инициативи и мерки за ново начало за европейския социален диалог;
  • синдикални искания за повече инвестиции в качествени работни места;
  • синдикалните организации и европейският социален модел: ролята на социалния диалог и на международната солидарност;
  • инициативи за повишаване на ролята на младите хора в синдикалното движение;
  • мерки за обновяване на синдикалните организации;
  • как да бъде повишена ролята на жените в синдикалното движение.

Делегатите на Конгреса ще одобрят доклада за дейността за 2019 – 2023 г., ще гласуват изменения в Устава  на ЕКП и ще изберат новия ръководен екип на европейското синдикално движение, както и ще приемат ключови документи, определящи основните приоритети и насоки за действия през периода 2023-2027 г., а именно – Манифест, Харта на синдикалните ценности и Програма за действия. ETUC ще приеме и Берлинския манифест и Програмата за действие на ETUC 2023-2027.