На 17 октомври 2012 г. от 10.00 ч., в гр. Казанлък, в зала „Чудомир“ на х-л „Казанлък“ / пл. „Севтополис“ 1/, Национална мрежа Информационни бюра Достоен труд към КТ „Подкрепа“ организира специално събитие на тема: „Заетост, трудности при професионална реализация на младите хора в малките населени места и ролята им в обществения живот на гр. Казанлък“.
Форумът ще бъде открит от г-жа Цветанка Пискова, председател на СРС „Подкрепа“, гр. Казанлък.
По време на форума ще бъдат презентирани и дискутирани теми, свързани с:
– възможностите за професионална реализация на младите хора от гр. Казанлък;
– мястото им в обществения живот;
– техните нагласи и мотивация.
Целта на събитието е да се потърсят възможности за повишаване на трудовата заетост на младежите и да се намери институционална подкрепа.
Поканени да вземат участие в събитието са: г-жа Галина Стоянова – кмет на гр. Казанлък, г-жа Лилия Цонкова – зам.-кмет на гр. Казанлък, г-н Николай Златанов – председател на Общинския съвет в Казанлък, г-жа Илияна Жекова – директор на Дирекция Бюра по труда и г-н Ангел Скендеров – председател на БТПП.
Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.