На 24 октомври 2012 г. от 09.30 ч. в гр. Червен Бряг, Конферентна зала на хотелски комплекс „Таганрог“ /ул. „Търговска“ 1/, Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“ Плевен и Общински синдикален съюз на КТ „Подкрепа“ – Червен Бряг, ще проведът кръгла маса на тема: „Осигуряване на здраве и безопасност на работещите в здравния и социален сектор – рискове и мерки за превенция“.

По време на дискусията ще се акцентира на следните основни теми:
– „Осигуряване на здраве и безопасност на работещите в здравния и
социален сектор рискове и мерки за превенция“;
– „Възможности за финансиране на мероприятия по безопасност и
здраве“.

Основен лектор на събитието е г-н Александър Загоров, Конфедерален секретар в КТ „Подкрепа“ и старши експерт в информационно направление Безопасност и здраве при работа по Дейност 2 на проект „Подкрепа за Достоен труд“.

Целта на информационното събитие е да допринесе за разрастването на публичната дискусия по проблемите, свързани с безопасността и здравето на заетите в здравния и социален сектор. Срещата е обмен на актуална информация и мнения по темата,както и набелязване на проблемите.

Поканени да участват в кръглата маса са областният управител на област Плевен, кметът на община Плевен, Дирекция „Инспекция по труда“ – Плевен, работодатели от здравния и социален сектор на територията на област Плевен.
Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.