На 16.12.2016 г., в централата на КТ „Подкрепа“ се проведе дискусионен форум на тема „Различните лица на насилието над жените на работното място“.15590938_1320911127983719_6724719069589578578_o
На събитието присъстваха представители на Конфедерацията, ММ „Подкрепа“, Съюза на жените, както и на браншовите структури на синдиката. Сред участниците на форума участие взеха още г-жа Даниела Бащавелова – експерт към Омбудсмана на Република България, г-н Христо Наков – директор на Комисия за защита от дискриминация, г-жа Станимира Хаджимитова – директор към Фондация „Джендър проект в България“, г-жа Лилия Еленкова – проектен ръководител АПАО, г-жа Татяна Кметова и г-жа Роза Димова – Фондация „Център за изследвания и политики за жените“. Сред темите, засегнати по време на дискусията, бяха законът за равни възможности, позицията на неправителствения сектор относно насилието над жените в българското общество и пътна карта на синдикалните действия в опит за преодоляване на насилието на работното място.