е темата на двудневната заключителна конференция, която ще се открие на 22 ноември 2013 г. от 14.00 ч. в х-л „Еуфория“, к. к. „Боровец“.
По време на конференцията ще бъдат представени постигнатите резултати от дейността и обученията по различните теми, включени в курсовете за Електронно дистанционно обучение: „Здравноосигурителни права“ /лектор Теодор Василев/, „Обществени и граждански компетентности“ /лектор Евгений Дайнов/, „Пенсионно осигуряване“, /лектор Веселка Янакиева/; „Основни синдикални права“, /лектор Маргарита Чинова/; „Колективни трудови спорове, митинги и шествия“, /лектор Невена Георгиева/; „Безопасни условия на труд – действие при нарушени права“ /лектор Виолета Добрева/; „Работно време, режим на труд и почивка“ /лектор Мариана Калоферова/; „Принципи на формиране на работната заплата“ /лектор Наталия Кирова/; „Икономическа информация за нуждите на КТД“ /лектор Десислава Панайотова/; „Европейски работнически съвети и международно синдикално движение“ /лектор Росица Иванова/; „Умения за работа в екип“ /лектор Милена Михайлова/; „Водене на преговори“ /лектор Весна Ненчева/; „Лидерски умения“ /лектор Юлияна Илиева/; „Ролята на синдикатите в обществото“ /лектор Людмила Георгиева/. Ще се дискутират и възможностите за устойчиво развитие на Ресурсния център за Дистанционно електронно обучение, ползите от него и осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати.
Конференцията е част от Дейност 3 „Създаване на електронна платформа за Дистанционно обучение „Достоен труд“ като ресурсен център“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.