Днес, денят в който отбелязваме Световния ден на храната, Европейската федерация на работещите в хранителната промишленост, туризма и селското стопанство – EFFAT, насочва общественото внимание и разкрива истината за  условията на труд на работниците по веригата на производството и доставката на хранителните продукти. Понастоящем производство на храни е подложено на сериозни рискове, като зарази, засушаване, вредители, също така и на измененията в климата. Само в Европа в него са заети  25 милиона души, които ежедневно допринасят не само за доставянето на храната до нашата трапеза, но и за защитата  и сигурността на хранителните продукти, които ние консумираме.

Достойнството на заетите в сектора е приоритет номер едно за EFFAT, защото в този сектор, и най-вече в селското стопанство, несигурността и заплащането на труда са твърде ниски, понякога дори заетостта приема формата на съвременно робство като липсва синдикална защита и професионална безопасност. Туризмът също се характеризира с високи нива на сезонна заетост, следователно с нестабилни условия на труд. Преработката на храни, по-специално клането и някои други операции, свързани с преработката на месо, са професии с много висока степен на несигурност, с висок риск от социален дъмпинг – сектори, в които работодателите се състезават как да платят по-малко и намаляваt разходите си за труд до минимални равнища.

Поради настъплението на технологииге и дигитализацията, конкуренцията в хранителната промишленост става все по-ожесточена и работниците на практика нямат възможност да се ползват от своите социални права. Наскоро бяхме свидетели на протести от страна на работещите в заведения за бързо хранене от двете страни на Атлантическия океан. Тези протести отразяват сложните проблеми в сектора, който е белязан с ниско заплащане на труда, нестабилно работно време и отказано право на сдружаване.

Затова днес, на Световния ден на храната, EFFAT отново потвърждава своя ангажимент за осигуряване на достойни условия на труд и справедливо заплащане на заетите в системата на хранителната промишленост, туризма и селското стопанство. Това са тези работници, които се трудят за нас от фермите до щандовете в супермаркетите и те реално допринасят за изхранването на милиони хора по света!