П Р И З И В

Работници, Хора на наемния труд, Приятели,

 Синдикализирайте се!

Вече 10 години от нашата стачка, ние, шивачите от Гоце Делчев, многобройни и единни, защитаваме правото си на труд и достойно му заплащане.

Но хиляди, биват заблуждавани, лъгани и потискани.

Обединени и сплотени ще можем да воюваме за трудовите си права.

Да издигнем своя глас срещу всяка провокация, експлоатация и дискриминация на работното място.

Дошло е време да поведем борба за защита на нашите:  хляб, заплати и свобода.

Да се обединим, за да победим!

Обадете ни се на телефон:  0889 99 30 10