Днес, 08 март 2019 г., се проведе поредната среща на ръководствата на КТ „Подкрепа“ и КНСБ с ръководството на Столична община. На нея двете конфедерации представиха проект на споразумение, с който да се уреди увеличение на заплатите в следващия 4-годишен период, както и да се изрвани нивото на заплащане в авто- и електротранспорта. В проекта е заложено и предложение за регулиране полагането на извънреден труд.