Известно е, че заради мажоритарния характер на своя избор, президентът и вицепрезидентът на Р България, макар и да нямат преки конституционни правомощия, могат да оказват индиректно влияние върху развитието на социално-икономическите процеси в страната.
От друга страна, президентът има право, закрепено в Конституцията да се произнася непосредствено по приеманите в Народното събрание закони. Както е известно в тези закони често пъти се съдържат норми, касаещи икономиката и социалните процеси в обществото.
Ние считаме, че би било полезно за вас, както и за нас да изложите своите идеи по горе изложените въпроси пред широк форум от синдикални лидери на двете представителни синдикални организации в България, членуващи в Международната и Европейската конфедерация на профсъюзите, което би било полезно за изборния процес и би дало възможност на широк кръг обществени представители да се запознаят с вашите виждания и да оформят своята позиция, съобразно с тях.
В този смисъл ви предлагаме да вземете участие в организирана от КТ „Подкрепа“ и КНСБ дискусия на тема: „Социално-икономическото развитие на България през следващите 5 години“, която ще се проведе на 12 октомври 2011 г. от 10.00 ч. в зала 10 на НДК.

Д-р Константин Тренчев – Президент на КТ „Подкрепа“
Пламен Димитров – Президент на КНСБ