ДО
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТРУКТУРИ
НА КТ „ПОДКРЕПА“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с насрочения от двете синдикални централи протестен митинг на 30.11.2011 г. от 13.00 часа пред Народното събрание в изпълнение на решението на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“ от 17.11.2011 г. във Велинград, моля председателите на съответните професионални структури, които ще участват на Консултативния съвет в петък 25.11.2011 г. от 11.00 часа, да предоставят следната окончателна информация:
– Очаквания брой на синдикални членове, които ще вземат участие в митинга на 30.11.2011 г., като особено внимание да се обърне на броя на участниците от град София;
– С колко и какви на брой нагледни атрибути (знамена, трансперанти) ще участват съответните федерации и синдикати
Обръщаме ви внимание и призоваваме за синдикална подкрепа на 24.12.2011 г. на стачката на БДЖ като очакваме вашето активно присъствие от 8.00 часа на големите ж.п. гари София, Пловдив, Мездра, Горна Оряховица, Стара Загора, Варна, Бургас.

22.12.2011 г.

Д-Р ЕВГЕНИ ДУШКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ