Нивата на заплащане в Европа са тясно свързани с това дали работниците са включени в колективното договаряне, показват официалните данни. В девет от десетте държави-членки с най-ниски средни и минимални работни заплати в ЕС, само от 7% до 30% от служителите се възползват от ниво на заплащане, договорено от синдикатите. От друга страна, над 70% от наетите лица се възползват от колективното договаряне в седем от десетте държави, където заплащането е най-високо. Но проблемът съществува във всяка една страна членка – има 19 млн. работници, които не се възползват от колективното договаряне в Германия, а 76 млн. (39% от всички служители) са изключени от това в целия Европейски съюз.

Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) изтъква тези данни, защото Европейската комисия обмисля как да приложи ангажимента на Урсула фон дер Лайен „да се гарантира, че всеки работник в нашия Съюз има справедливо минимално заплащане“. Комисията ще представи своята инициатива на 28 октомври тази година. ЕКП призовава за директива, която да гарантира, че държавите-членки не могат да определят минимални заплати под прага на риска от бедност, както и да защитават и насърчават колективното договаряне във всяка държава-членка.

„Доказателствата са ясни: заплатите са най-ниски, където колективното договаряне е най-слабо. За да се справи с ниското и несправедливо заплащане, всяко надеждно европейско законодателство трябва да включва действия за увеличаване на колективното договаряне. Понастоящем в Европейския съюз има 76 млн. работници, които са изключени от предимствата на колективен трудов договор, което означава по-ниски заплати и по-голямо неравенство във всяка държава-членка. Комисията следва да изисква от държавитечленки да насърчават колективното договаряне, да гарантират на синдикалните организации достъп до работните места и да отделят публични средства заедно с предприятията, които договарят заплати.“, заяви Esther Lynchзаместник-генерален секретар на ЕКП. 

Таблица, показваща държавите-членки на ЕС по ред на средното брутно почасово възнаграждение (от ниско към високо):

Държави      (по възходящ ред на заплащане) Обхват на колективното договаряне Промяна в обхвата след 2000 г. Брой на включените работещи (хил./млн.) Брой на невключените работещи (хил./млн.)
         
България 23% – 33% 718,405 2.4
Румъния 23% – 77% 1.9 6.4
Литва 7% – 8% 92,834 1.2
Латвия 14% – 4% 121,968 749,200
Унгария 21% -17% 931,896 3.5
Полша 17% -8% 2.7 13.3
Словакия 25% -26% 637,150 1.9
Чехия 30% -5% 1.5 3.6
Хърватия 45% -19% 741,330 906,100
Естония 19% -4% 121,752 519,000
Португалия 74% -4% 3443,738 1.2
Словения 71% -29% 687,067 280,600
Гърция 25% -75% 952,650 2.8
Кипър 44% -19% 179,960 229,000
Малта 50% -7% 128,100 128,100
Испания 68% -7% 13.4 6.3
Италия 80% без промяна 18.1 4.5
Австрия 98% без промяна 4.2 86,100
Франция 94% -4% от 2014 25.2 1.6
Германия 54% -14% 22.4 19.1
Нидерландия 78% -4% 6.8 1.9
Финландия 91% +6% 2.2 222,700
Белгия 93% -3% 4.4 334,600
Люксембург 59% -1% 169,389 117,700
Швеция 90% -4% 4.4 492,400
Ирландия 34% -8%

 

771,426

 

1.4
Дания 82% +5 2.2 503,400
Общо 27-те страни членки 61% няма информация 119.6 76.1