ОТ ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ И СИНДИКАТА НА ЛОКОМОТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ В БЪЛГАРИЯ КЪМ КТ „ПОДКРЕПА“

ОТНОСНО: Отнемане на картите за безплатно пътуване на железничарите , в сила от 01.01.2013г.

За пореден път грубо е нарушен социалния диалог в българските железници. Без консултации и обсъждане със синдикатите в компанията се правят промени в условията за ползване на преференциални пътувания на служителите от железопътните дружества. От 01.01.2013 г. се отнемат картите за безплатни пътувания, което засяга не само работещите, но и пенсионираните железничари. Този акт няма да реши тежките финансови проблеми, а само ще предизвика голямо социално напрежение.
Настояваме за спешно заседание с участието на синдикати и работодатели, на което да бъдат разгледани и обсъдени предлаганите промени в Наредбата и намиране на разумен компромис, удовлетворяващ и двете страни.
Предупреждаваме, че ако не се постигне разумно решение на въпроса, това ще доведе до голямо социално напрежение, което ще ни застави да предприемем необходимите протестни действия.