От 13 декември 2012 г. работниците и служителите във „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот започнаха ефективни стачни действия. Причините, поради които се стигна до тези наши действия са:
– неизплащане на дължимите трудови възнаграждения.
– липсата на ритмично подаване на работа.
– неосигуряване на подходящи условия на труд във връзка с настъпване на предстоящия зимен сезон.
Към настоящия момент на работниците и служителите от предприятието се дължат остатък от заплатата за септември, цялата заплата за месец октомври и дължимите аванси за месеците октомври, ноември и декември 2012 г.
Последното получено плащане е в размер на 60 лв., което е част от заплатата за месец септември 2012 г.
На 10 юли 2012 г. в завода пристигнаха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, изпълнителният директор на Агенцията по приватизация Емил Караниколов и изпълнителният директор на Главна инспекция по труда Румяна Михайлова. На състоялата се среща с колектива на „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот Вашите министри обещаха и гарантираха бързо стартиране и приключване на процедурата по приватизация, като дотогава на предприятието ще бъде осигурена работа и трудовите възнаграждения на персонала ще бъдат изплащани редовно и в пълен размер.
Към настоящия момент нито едно от дадените обещания не е изпълнено, напротив – положението ни стана изключително тежко. Продължаваме да работим при много тежки производствени условия – липса на подходящо работно облекло, работа при минусови температури. В същото време, не получаваме мизерните си работни заплати.
Ние сме в пълна невъзможност да плащаме своите сметки за ток, вода, телефон, да покриваме банковите си кредити. В предприятието работим цели семейства, обречени сме на глад и мизерия, в невъзможност сме да изхранваме децата си.
Това предприятие е структуроопределящо за региона. Неплащането на заплатите на 3100 човека, които работят в завода, води и до блокиране икономиката на общините Сопот и Карлово.
Вече не вярваме на обещания, които са ни дадени дори от министри, които пред нас обещаваха светло бъдеще на завода, а от всички техни действия е видно, че всъщност нехаят за нас и проблемите ни.

Г-н Борисов,
Именно поради тези причини се обръщаме към Вас с последна надежда, че някой в тази държава най-после ще ни помогне и няма да ни излъже.
Очакваме Вашата спешна намеса за намиране на средства за изплащане на дължимите работни заплати, осигуряване на договори, гарантиращи бъдещето на завода и работните ни места.

Нека да има Коледа и за нас и нашите деца!!!!

Работниците и служителите от „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот
14.12.2012 г.
гр. Сопот