На 02 април 2010 г. в предаването „На 4 очи“ по НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ народният представител, народният трибун, защитникът на унизените и оскърбените, борецът за правдини Волен Сидеров изля справедливия Си гняв върху главите на ретроградните, политически късогледите, взрелите се единствено в собствените си частни интереси, оялите се български синдикати и в частност на КТ „Подкрепа“.

Този акт предизвика гузните ни съвести, накара ни да преосмислим жалкото си битуване, постави ни пред дилемата за съществуването ни, припомни ни колко непотребни и безсмислени сме всъщност.

И няма как да е иначе, след като отказахме да вземем на всеоръжие безсмъртните постулати за профсъюзите на другаря Ленин, творчески доразвити и допълнени в безсмъртното творение на Адолф Хитлер „MEIN KAMPF“.

Това все някога трябваше да се случи и трябваше някой наистина смел и безкомпромисен отговорен държавен мъж да хвърли в лицето ни безпощадната истина и да натрие муцуните ни в калта.

Трябваше най-накрая ясно да ни бъде казано, че затънали до гуша в плутокрация, заровени в тинята на жалкото си благополучие, гарантирано с огромни недвижимости и колосални за мащабите на изстрадалата ни държава субсидии от бюджета, забравяме за единствено важната си задача – да бъдем обществен стожер на властта. Или както е казал вече споменатият другар Ленин – трансмисия на партията.

Потънали в срам, преживяващи катарзис, ние се считаме за ангажирани да поднесем коленопреклонно извиненията си на г-на Сидерова, ако този жалък акт е в състояние да Го смири.

Нещо повече – с настоящето заявяваме готовността си незабавно, при поискване да прехвърлим лично на Него или на партията Му, или на друг посочен от Него реципиент всичките огромни недвижимости, които притежаваме, както и да се откажем от колосалната си парична държавна субсидия в полза пак Нему или на партията Му, за което се обръщаме към компетентните органи за предприемане на съответните действия.

Припомняйки си споменатото от Него пребиваване в организацията ни преди 21 г. и като акт на частично възстановяване на справедливостта, заявяваме готовността си да участваме в инициативен комитет за издигането на единствено значимата кандидатура за президент на Република България в предстоящите избори – Неговата.