Конфедеративният съвет на КТ „Подкрепа“ на свое извънредно заседание обсъди и анализира ситуацията, породена от действията на изпълнителната и законодателната власт на Р България, изразяващи се в:
-Едностранен отказ и погазване на поети и подписани ангажименти от страна на правителството в Споразумението между синдикати, работодатели и държава за пенсионната реформа в България;
-Незаконното внасяне на промени чрез Закона за бюджета между първо и второ четене, променяйки възрастта за пенсиониране на първа, втора и трета категория труд, без наличието на солидни аргументи, както и предварително разглеждане на промените в НСТС, заобикаряйки го чрез група народни представители от ГЕРБ. Вместо това ни се предложи разглеждане на елементи от пенсионната реформа, без основния проблем – увеличаването на възрастта за пенсиониране;
-Решението за отнемане на добавката за прослужено време /клас/ чрез ПМС от 23 ноември, чрез въвеждане на новата система за заплащане на труда, целяща намаляване доходите на населението;
-Нежеланието за преговори и тяхното протакане със стачкуващите железничари от страна на държавата, чрез нейните представители в БДЖ и министъра на транспорта, доведоха до ескалиране на стачните действия от страна на законно стачкуващите железничари. С тези действия ръководството на БДЖ и държавата целят отнемане на социални и трудови права и водят до умишлен фалит на БДЖ;
-Незачитането на волята на българските избиратели, изразена чрез многохиляден протестен митинг пред Народното събрание на 30 ноември 2011 г., е поредното доказателство за несъобразяването на управляващите с целите и желанията на българския народ.

В тази връзка Конфедеративният съвет на КТ „Подкрепа“ реши:
-Потвърждава решението от 17 ноември 2011 г. за оттегляне от тристрания диалог на всички нива;
-Упълномощава Националния стачен комитет и Изпълнителния съвет на КТ „Подкрепа“, съобразно променящата се ситуация в страната в негативна посока, да предприемат всички необходими действия за провеждането на ефективни национални протестни действия, в т.ч. и национална стачка във всичките й форми.
-Призовава всичките си регионални и професионални структури, чрез медиите, както и с директи срещи с народните представители от партия ГЕРБ, във всеки избирателен район, публично да изразят своето несъгласие и възмущение с действията на управляващите, целящи отнемане на трудови и социални права, и в крайна сметка, влошавайки и без това тежкия живот на българина.
-Подкрепяме в пълна сила законната стачка на българските железничари.

Напомняме на народните избраници, че са избрани от народа и са се клели да служат в името на народа. Ние помним всяко тяхно действие и решение.

06 декември 2011 г.

За КС на КТ Подкрепа:
Д-р Константин Тренчев
Президент